Date:   agosto 17, 2012
Client:   Gestión de energia
Launch Website

Sobre Nosaltres

CATALUNYA ENERGIA neix com a plataforma de serveis energètics orientada al consum de gas i electricitat domèstic i industrial. Des del principi es posa especial interès en l’estalvi energètic i de costos, oferint al mateix temps un servei adequat i de qualitat, així com notables millores en el rendiment energètic. Es realitza assessorament gratuït.
FILOSOFIA I OBJECTIUS
Potenciem el tracte personal i professional amb els nostres clients satisfent totes les seves necessitats energètiques a preus assequibles. Estalvi econòmic, d’energia i de components. Les nostres iniciatives s’encaminen cap a un model d’empresa actual i competitiu, que potencia valors com l’honestedat, la creativitat i el treball en equip. El nostre millor resultat és la satisfacció dels nostres clients i per això s’implementen controls o auditories tècniques d’instal · lacions, certificant l’eficàcia energètica d’edificis.

Els nostres objectius: El seu estalvi
-Contractació del subministrament energètic.
– Reducció de la demanda energètica de calefacció i
refrigeració mitjançant la millora de l’envolupant tèrmica.
– Millora del rendiment energètic de les instal·lacions
d’enllumenat públic exterior.
– Millora del rendiment energètic d’altres instal·lacions
consumidores d’energia.
– Aprofitament de les energies renovables: energia solar
tèrmica, biomassa, geotèrmia, etc.).
-Aprofitament d’energies residuals.
– Implantació de sistemes de generació de calor, fred i
electricitat d’alta eficiència energètica (cogeneració).
– Gestió energètica i manteniment.